moshaverin.1amlakir@gmail.com
09351460897

فروش اپارتمان نوسازالهيه

طبقه 2 واحدی وافع در طبقه 5 , با پارکینگ انباری آسانسور کف سنگ و نما سنگ و دارای آیفون تصویری و درب ریموت کنترل در تهران الهیه خیام کد ملک:1541203

آخرین املاک جهت خرید فروش اجاره رهن

فروش آپارتمان در تهران الهیه خیام 125 متر

فروش آپارتمان در تهران الهیه خیام 125 متر

فروش آپارتمان در تهران الهیه خیام 125 متر

2 خوابه ساختمان 5 

فروش آپارتمان لاکچری در الهیه فرشته 360 متر

فروش آپارتمان لاکچری در الهیه فرشته 360 متر

فروش آپارتمان لاکچری در الهیه فرشته 360 متر

4 خوابه با سویت مستقل

فروش آپارتمان در تهران الهیه حسابی 185 متر

فروش آپارتمان در تهران الهیه حسابی 185 متر

فروش آپارتمان در تهران الهیه حسابی 185 متر 3 خوابه در 

تهران الهیه فرشته

فروش آپارتمان در تهران الهیه فرشته 265 متر

فروش آپارتمان در تهران الهیه فرشته 265 متر

فروش آپارتمان در تهران الهیه فرشته 265 متر

فروش آپارتمان در تهران الهیه فرشته بوسنی 220 متز

فروش آپارتمان در تهران الهیه فرشته بوسنی 220 متز

فروش آپارتمان 220 متر تهران الهیه فرشته بوسنی

فروش آپارتمان 3 خوابه 220 متر زیربنا طبقه چهارم در 11 طبقه 1 واحدی

فروش آپارتمان در تهران الهیه اکبری 240 متر 3 خوابه

فروش آپارتمان در تهران الهیه اکبری 240 متر 3 خوابه

فروش آپارتمان 240 متر تهران الهیه اکبری

فروش آپارتمان 3 خوابه 240 متر زیربنا طبقه ششم در 7 طبقه 

فروش آپارتمان در تهران الهیه استانبول 260 متر

فروش آپارتمان در تهران الهیه استانبول 260 متر

فروش آپارتمان 260 متر تهران الهيه

فروش آپارتمان 4 خوابه 260 متر زیربنا طبقه دوم در 10 طبقه 

آپارتمان فروشی 4 خوابه 335 متر در تهران الهیه

آپارتمان فروشی 4 خوابه 335 متر در تهران الهیه

 آپارتمان فروشی4 خوابه 335 متر زیربنا طبقه چهارم 

1 2 صفحه بعد

املاک انتخابی سیستم 1 املاک