moshaverin.1amlakir@gmail.com
09351460897

فروش دفتر کار 50 متر نیاوران کامرانیه

فروش دفتر کار تهران, فروش دفتر کار در نیاوران تقاطع کامرانیه, 50 متر در 4 طبقه 7 واحدی کلا 28 واحد در نیاوران تهران

فروش دفتر کار 50 متر نیاوران کامرانیه
املاک منطقه 1 تهران

فروش دفتر کار در نیاوران تقاطع کامرانیه

50 متر در  4 طبقه 7 واحدی کلا 28 واحد

فروش دفتر کار در نیاوران تقاطع کامرانیه

50 متر در  4 طبقه 7 واحدی کلا 28 واحد

واقع در طبقه اول با پارکینگ و اسانسور

کد فروش دفتر کار:132978

جهت بازدید از موارد بیشتر به سایت

جستجوی املاک و مسکن مراجعه نمایید

http://www.moshaverin.com/Categories/18/1.html