moshaverin.1amlakir@gmail.com
09351460897

فروش مغازه ولیعصر بازار صفویه

فروش  دو واحد مغزه 20 و 21 متر در بازار صفویه دارای جواز کسب و بالکن  و شسته رفته  اماده محضر سرقفلی متری 40 میلیون تومانفروش مغازه,فروش مغازه بازار صفویه,خرید مغازه,فروش مغازه ولیعصر,

فروش مغازه ولیعصر بازار صفویه
املاک منطقه 1 تهران

فروش  دو واحد مغزه 20 و 21 متر در بازار صفویه

دارای جواز کسب و بالکن  و شسته رفته  اماده محضر

سرقفلی متری 40 میلیون تومان

فروش  دو واحد مغازه 20 و 21 متر در بازار صفویه

دارای جواز کسب و بالکن  و شسته رفته  اماده محضر

سرقفلی متری 40 میلیون تومان

جهت بازدید از فروش مغازه کلیک کنید