moshaverin.1amlakir@gmail.com
09351460897

خرید خانه:558متر زعفرانیه پسیان

خریداران منطقه زعفرانیه مقدس اردبیلی پسیان فروش 558متر خانه کلنگی با بر 14 شمالی جنوبی

خرید خانه:558متر زعفرانیه پسیان
املاک منطقه 1 تهران

خریداران منطقه  زعفرانیه مقدس اردبیلی  پسیان

فروش 558متر خانه کلنگی با بر 14 شمالی جنوبی

خریداران منطقه  زعفرانیه مقدس اردبیلی  پسیان

فروش 558متر خانه کلنگی با بر 14 شمالی جنوبی

با جواز تخریب و 6 طبقه جواز با زیر بنای 1860 متر

کد خرید خانه کلنگی:547246p

فروش خانه کلنگی زعفرانيه آصف خ ميرزائي با 940 متر زمین

با بر 19.5 شمالی

کد ملک:IR:7195922

برای خرید خانه کلنگی از سایت مرجع املاک بازدید نمایید:

 

http://moshaverin.com/SearchResults/Keys/10/1.html