moshaverin.1amlakir@gmail.com
09351460897

الهیه خانه کلنگی فروشی درفرشته 7300 متر

الهیه فرشته خانه کلنگی فروشی در 7000 متر زمین در منطقه ای مناسب ساخت و ساز انبوه سازان و برح سازان

الهیه خانه کلنگی فروشی درفرشته 7300 متر
املاک منطقه 1 تهران

الهیه فرشته خانه کلنگی فروشی در 7300 متر زمین در منطقه ای مناسب ساخت و ساز 

 

انبوه سازان و برح سازان با آب برق گاز تلفن

 

خرید فروش املام در منطقه الهیه فرشته

کد ملک : 1544213

نیازمند خرید خانه کلنگی در منطقه 1 تهران مخصوصا الهیه